ÖRÖKSÉG

Örökséggazdálkodási és Turizmusfejlesztési Stratégia

örökségAz egyes – országos, térségi, vagy helyi jelentőségű vonzerőt jelentő – örökségelemek gyakran nem képesek a saját helyreállításukhoz, fenntartásukhoz szükséges források kitermelésére, azonban az attraktivitásukkal odavonzott látogatók kiszolgálása jelentős haszonnal járó további beruházásokat is lehetővé tehet. Az örökségelemek jövőbeli szerepét, funkcióját ezért nem önmagukban, hanem a hatékony fejlesztéshez szükséges további települési és térségi beavatkozásokkal együtt kell meghatározni az ennek betöltéséhez szükséges követelményekkel, azok elérésének legjobb módjával, ütemezésével, illetve a finanszírozási és szervezeti megoldásokkal együtt.

Három munkaszakaszban, a helyi érintettekkel egyeztetve megvalósított feladat eredményeként kialakul:

  • az átfogó térségi gazdasági és turisztikai célrendszer, a lehetséges célcsoportok számbavételével,
  • a célrendszer eléréséhez szükséges lépések, beavatkozások, beruházások (ezen belül az egyes örökségelemek hasznosítására, és más turisztikai beruházásokra),
  • az egyes beavatkozások tartalma, kapcsolatrendszere, ütemezése, költségigénye, gazdája, lehetséges forrásai,
  • az örökségelemek hasznosításával kapcsolatos önkormányzati és magángazdasági feladatok, azok költségei, forrásai és várható bevételei, megtérülési mutatói.