Olcsó helyek, hátizsákos turisták és airbnb – A Nagykörút újrapozícionálásáról egyeztettünk az önkormányzatokkal

A budapesti Nagykörút ma egyfajta urbanisztikai „állatorvosi ló”: aki végigsétál ezen a Margit hídtól a Petőfi hídig tartó 4141 méteren, szemrevételezheti szinte az összes, Budapestre jellemző városszervezési-tervezési problémát. A XIX. század nagy városfejlesztési projektje hosszú évtizedek óta – de a rendszerváltás óta mindenképpen – halvány árnyéka egykori önmagának, és mivel a főváros egyik legfontosabb ütőeréről van szó, állapota, jövője jóformán minden városlakót érint.

A Magyar Urbanisztikai Tudásközpont (MUTK) július 25-én beszélgetésre hívta a nagykörúti szakaszt is magukba foglaló önkormányzatok munkatársait. Folytatjuk ugyanis azt a munkát, amelyet öt éve kezdtünk, katalizátori szerepet betöltve egy közös Nagykörút Stratégia kialakításában. Ennek érdekében legutóbb tavaly szerveztünk nagysikerű ötletpályázatot felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára a Nagykörút újrapozícionálására.

Egyre inkább bulinegyed

A beszélgetésből jól kirajzolódtak a Nagykörút jelenlegi fő problémái.

Folyamatosan erősödő trend, hogy a Nagykörút egyre inkább bulinegyeddé válik. Az üzlethelyiségekben azonban jellemzően alacsony minőségű vendéglátó egységek nyílnak, amelyek rontják az ott lakók életminőségét. A többnyire olcsó helyek jellemzően a hátizsákos turistákat vonzzák.

Mivel a Nagykörúton egyre csendesebb a közlekedés, újabb és újabb teraszok létesülnek közterületen. Ezek engedélyezése sem tisztázott a főváros és a kerületek között. A fővárosé a terület, ám a főváros településképi rendeletében (TKR) nincs településképi véleményezési eljárás. Ezért a főváros a kerületekhez utalja a feladatot, ahol azonban erre sem precedens, sem humán erőforrás nem áll rendelkezésre. Ráadásul a teraszok elhelyezkedése sem egységes (van, amelyik a homlokzat előtt, és van, ami a járda szélén kap helyet), miközben a háznak egy-egy vendéglátóhely plusz műszaki terhet jelent, de a vállalkozónak nem áll érdekében a társasház közös tereinek és szerkezeteinek karbantartása.

Ha mindez nem lenne elég, viszonylag új, ám annál jellemzőbb – és a probléma, hogy a frekventált turistaövezetekben a befektetők által airbnb-szálláshelyek és apartmanok létesítése céljából felvásárolt lakásokból egyre inkább kiszorulnak az ott lakók.

Mit lehet tenni?

A helyzet persze nemcsak efféle konfliktusokat, de lehetőségeket is magában rejt, és akad már néhány jól működő példa is. A Ferencvárosi Önkormányzat úgy segíti például a házak rehabilitációját, hogy az előttük kialakított kerthelyiségek területfoglalási díjainak 30%-át visszaadják az adott társasháznak, amivel elő tudják segíteni a házban szükségessé váló munkák elvégzését, a homlokzat javítását.

Az airbnb-szálláshelyek szabályozása már keményebb dió: az egyik kerület próbálkozott azzal, hogy airbnb-szálláshelyet csak a társasház lakosságának beleegyezésével lehessen engedélyeztetni, de mint kiderült, erre a kerületnek nincs jogköre. Ezért csak annyit tudnak tenni, hogy javasolják a társasházaknak, fektessék le ezt a szervezet és működési szabályzatukban (SzMSz).

A beszélgetés résztvevői megállapodtak abban, hogy a legfontosabb cél a Nagykörút Stratégia kialakítása, illetve a kerületek között összehangolt cselekvéssor kidolgozása. Ehhez elengedhetetlen további szervezetek bevonása is a párbeszédbe.

Ami itt beválik, példamutató lehet

A Nagykörút nemcsak hagyománya és a városban elfoglalt helye miatt fontos terület, hanem azért is, mert ha itt sikerül megoldást találni a fennálló problémákra, az valószínűleg a város többi, hasonló gondokkal küzdő részén is jól alkalmazható.

A „kísérlet” korántsem példanélküli. A korábban hasonló gondokkal (is) küzdő Mariahilferstrassét jól átgondolt stratégiával alakították át úgy, hogy az 1,8 kilométer hosszú bécsi bevásárlóutca ma a gyalogosok és a kerékpárosok kedvelt területe, ahol az igényesebb vásárlóközönség megjelenésével a boltok és vendéglátóhelyek összetétele is átalakult. (Az átalakításról itt olvasható kiváló angol nyelvű beszámoló.) Párizsban is több, szlömösödő, igénytelenné váló bevásárlóutcát támasztottak, támasztanak fel különféle projektek segítségével.

Jó példa Budapesten is akad szép számmal. A bevásárlóutcák menedzsmentje program (BUM), amelyet a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara hívott életre az üzletek és hagyományos kereskedőutcák kiüresedésének megakadályozása és ellensúlyozása érdekében, olyan területeket rehabilitált és tett vonzóvá a városlakók, valamint a kereskedők szemében, mint a Ráday, a Falk, a Király utca, vagy Budán a Bartók Béla út.

A Magyar Urbanisztikai Tudásközpont maga is komoly tapasztalattal rendelkezik ezen a téren: több partner bevonásával elkészítettük a budai Böszörményi út üzletutca-stratégiáját, a projekt azóta is jól halad.

Ha a városban több helyen sikerült megváltoztatni egész utcák arculatát, épp ideje, hogy az érintett önkormányzatok, szakmai és egyéb szervezetek sort kerítsenek Budapest egyik emblematikus területének megújítására is!

Budapest, 2018. augusztus 2.

Egyetemistákkal Wachau nyomában: lezárult a DANUrB tavaszi szakasza

Az északi oldalon Visegrád, Dömös, Pilismarót, Helemba, Ipolynádasd, Szob, Zebegény, Nagymaros, Verőce, Kisoroszi, Dunabogdány. Délen pedig: Szigetszentmárton, Szigetújfalu, Ráckeve, Szigetbecse, Makád, Lórév. Ezekben a településekben közös, hogy a Duna partján fekszenek, és mind érintettek a DANUrB elnevezésű nemzetközi projektben, amelynek az a célja, hogy fenntartható településmodelleket kínáljon a Duna mentén lévő falvaknak, városoknak. A munka elkezdődött, és halad a fő cél, vagyis a Duna Kulturális Promenád létrehozása felé. Ez turisztikai márkává egyesíti a Duna-menti településeket, olyan tematikus utakat és fejlesztési lehetőségeket kínálva, amelyek növelhetik a látogatók számát, és meghosszabbítják a régióban töltött idejüket.

A projektben a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont is részt vesz: a júniusban lezárult második szakaszban adatgyűjtést, interjúkat készítettünk, a gyűjtött adathalmaz módszertani elemzését végeztük. A szakasz végére összeállt egy olyan elméleti módszertani anyag, amely vitaindítóként szolgálhat a projekt további stratégiaalkotási mintaprogramjainak kidolgozásában.

A második szakasz talán legfontosabb tanulsága, hogy a DANUrB projektben úttörő munka körvonalai bontakoznak ki: kiderült, hogy a felvetett probléma – a projektben vizsgált települések vonzóvá tételének módjai – nem oldható meg sem a hagyományos településfejlesztési, sem a jelenleg újszerű turisztikai megközelítés kizárólagos alkalmazásával. Meg kell találnunk azokat a módszertani megoldásokat, amelyek képesek mindkét irányú szempontrendszert eredményesen ötvözni.

A friss látásmódot kerestük akkor is, amikor a projekten belül meghirdettük gyakornoki programunkat mesterszakos geográfus-hallgatók számára. Feltevésünk beigazolódott: rendkívül hasznos és új nézőpontot hozott magával a geográfus egyetemi hallgatók bevonása az adatgyűjtési és feldolgozási munkába. A diákok teljesen friss szemmel vizsgálták a felvetett kérdéseket, többször saját készítésű térképen mutatva be, kívülállóként mit látnak az adott településből, mely turisztikai vagy helyi attrakciókat veszik, vagy épp nem veszik észre, mi az, ami hat rájuk, és mi az, ami nem. Ez nemcsak remek oktatási lehetőség, de a tervezői munkába is új szemléletet hozott. A hallgatók bevonásának ötletét egyébként az ausztriai Wachau példája adta. A ma már elsőrangúan működő turisztikai-településfejlesztési projekt előkészítésében annak idején ugyancsak részt vettek egyetemisták. Észrevételeik, sajátos szempontjaik nagyon sokat adtak hozzá a későbbi eredményekhez.

A munka korántsem zárult le: a tudásközpont a közeljövőben javaslattevő és vitaindító dokumentumot készít. Célunk, hogy ráleljünk azokra a helyzetfelmérési, értékelési, tervezési és stratégiaalkotási eszközökre, amelyeket alkalmazva az egyes települési vagy kistérségek döntéshozói és releváns szereplői maguk is képessé válnak saját településük fejlesztésére, értékelésére. A következő fél év részben ennek az eszköztárnak a tesztelésével, illetve széles körű terjesztésével telik majd.

Nature4Cities platform és sült krumpli: Brüsszelben járt a MUTK

Május 28. és 30. között Szkordilisz Flóra, Kósa Emőke és Körmöndi Barnabás Brüsszelben járt a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont képviseletében a Nature4Cities projekt féléves partnertalálkozóján.

A projekt három etapból áll, és most értünk az első végére; a találkozó fő célja ezért az volt, hogy előkészítsük a projekt első nagy – tartalmi és pénzügyi – elszámolását a finanszírozó Európai Bizottság releváns pályázati irodája felé. A mostani összejövetel újszerű volt annyiban, hogy míg eddig a hasonló találkozókon az összegyűjtött tudás rendszerezését végeztük, ezúttal már konkrét célokat is sikerült kitűzni.

Tartalmi tekintetben a legnagyobb előrelépés a platform fejlődése. A projekt elején felvázolt N4C platform eddig inkább vágyálom volt, és még a partnereknek is csak homályos elképzelései lehettek a konkrét működéséről. Most azonban a 6-os munkacsomag, amelynek feladata a platform fejlesztése, leadta első féléves jelentését; ezzel konkretizálódtak a platformmal szemben támasztott követelmények, és kézzelfoghatóvá váltak a feladatok.

 

Az Uniós Székház melletti régi városi park több részén fellelhetők a természetes növekedésében hagyott és a rovarvilág feltételeit támogató területek, ennek üzenetét gyakran információs tábla is hirdeti

Az N4C platform több beépülő modulból fog állni, amelyek külön-külön és együtt is arra lesznek használhatók, hogy a várostervező megítélhesse egy tervezett természetalapú megoldás előnyeit, hátrányait, alkalmasságát egy adott városi probléma kezelésére. A platform segítségével a beavatkozás bekerülési költségei is megbecsülhetők lesznek, szükség esetén pedig arra is választ ad majd, hogy egy adott városi kihívás kezelésére mely természetalapú megoldás (NBS) a legalkalmasabb.

A MUTK mint a 2-es munkacsomag vezetője szintén beszámolt az eddigi eredményekről. A 2-es munkacsomag feladata eddig a városi kihívások meghatározása volt, az ezek – és egyúttal az NBS-ek – kontextusában értékelő indikátorok kiválasztása, teljes körű dokumentálása. Jelenleg az indikátorok kiszámítására alkalmas modellek összegyűjtése zajlik, hogy aztán kiválaszthassuk a legjobb és legkönnyebben alkalmazható mérési és értékelési módszereket (nemcsak szoftvereket, hanem egyben gondolati modelleket is). A kiválasztott modellek segítségével fogunk tovább dolgozni a természetalapú megoldások (NBS) elsősorban környezeti és várostervezésre gyakorolt hatásainak számszerűsítésével. Ez utóbbi munka végeredménye egy olyan egyszerűen alkalmazható adatbázis lesz, amelyben a természetalapú megoldások számottevő hatásait fogjuk összegezni – természetesen a teljesség igénye nélkül.

A munka a várostervezés szempontjából azért hasznos, mert az önkormányzatok egy-egy projekt koncipiálásakor, azaz a beavatkozások és a költségek tervezésekor jobban és pontosabban meg tudják majd tervezni az akció hasznát és tényleges hatékonyságát. Például a most futó TOP-os zöldváros-pályázatok hatékonysága is mérhetővé válik – nemcsak a tervezéskor, hanem a kivitelezés után, a monitorozási időszakban is.

A projekttalálkozó kötelező programján kívül munkatársaink fontos szakmai tapasztalatokat szereztek a gasztronómia városfejlesztésben betöltött szerepéről is. Ez a gyakorlatban a belga csokoládé, a sör és a sült krumpli tesztelését jelentette. Szemlélődő sétáink során készült képeink néhány példát mutatnak egy zsúfolt és túlterhelt európai város természetalapú megoldásaival kapcsolatos próbálkozásaira.

A belső, forgalmas városrészek terein sokféle megoldást találhatunk a hagyományostól eltérő növénytelepítésre és a városi lét kicsit “elülősebb” szemlélésére

Irodavezető munkatársat keres a MUTK – Meghosszabbított jelentkezési határidő!

Kit keresünk?

Nyitott, aktív, precíz és rendszerető személyiséget, aki képes egy folyamatosan fejlődő gazdasági társaságnál értékteremtő, önálló munkavégzésre, lelkiismeretesen támogatja munkájával a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont és a Magyar Urbanisztikai Társaság gördülékeny működését.

Meghosszabbított jelentkezési határidő: 2018. június 18. 12:00

 

 

Feladatok
Az irodavezető munkatárs főbb feladatai:

 • Az iroda működtetése: beszerzések lebonyolítása; posta, telefonok kezelése; iratok rendszerezése, általános adminisztráció
 • Pénzügyi adminisztráció: házipénztár kezelése, banki átutalások intézése, számlák kiállítása, könyvelés előkészítése, kapcsolattartás a könyvelővel
 • Az ügyvezető munkájának segítése: naptár kezelése, tárgyalások lebonyolításában való közreműködés
 • Európai Uniós projektekben (H2020; Interreg) szerepvállalás: az Európai Unió által finanszírozott pályázatok gazdasági adminisztrációja, bérek, kiküldetések, beszerzések és egyéb kiadások nyilvántartása, elszámolása. A projekt-koordinátor munkájának segítése a gazdasági elszámolásokban.
 • Szerződések kezelése
 • Rendezvényszervezés: belső rendezvények szervezésének asszisztálása, külső eseményekre a terem bérbeadásának adminisztrációja
 • A MUT teljes körű adminisztrációja: tagsági kapcsolattartás, az Elnökség munkájának segítése
 • Pályázatfigyelés: EU-s és hazai pályázatok keresése, részvétel a pályázati előkészítésben, illetve elszámolásokban

Elvárások:

 • Középfokú szakirányú végzettség (közgazdasági, pénzügyi)
 • Aktív, tárgyalóképes angol nyelvismeret – szóban és írásban egyaránt
 • Excel, PowerPoint, Word magas szintű ismerete
 • Precizitás, rend- és rendszerszerető hozzáállás
 • Önállóság, igényes, udvarias és határozott fellépés
 • Jókommunikációs és kapcsolatteremtő készség szóban és írásban
 • Kitartó, lelkes, csapatjátékos hozzáállás
 • Teljesítményorientáltság

Előny:

 • Minimum 2 éves releváns szakmai tapasztalat
 • Pályázati / projekt elszámolásban való jártasság
 • Urbanisztika iránti érdeklődés, ismeretek

Munkavégzés helye: Budapest, IX. Liliom utca 48.

Munkavégzés heti óraszáma: 30 óra

Meghosszabbított jelentkezési határidő:
2018. június 18. 12:00

A munkaviszony kezdete:
2018. június 25.

Jelentkezés az állásra:
Amennyiben az álláslehetőség felkeltette érdeklődését, magyar nyelvű fényképes önéletrajzát a pozíció pontos megjelölésével (kérjük, az e-mail tárgya legyen: irodavezető munkatárs),  és rövid motivációs levéllel az alábbi email címre várjuk: mut@mut.hu.

Kommunikációs munkatársat keres a MUTK

Kit keresünk?

Nyitott, aktív, innovatív személyiséget, aki képes egy folyamatosan fejlődő gazdasági társaságnál értékteremtő, önálló munkavégzésre, jól és proaktívan kommunikál.

Jelentkezési határidő: 2018. május 15. 

Feladatok
A kommunikációs és partnerkapcsolati munkatárs főbb feladatai:

 • a partnerkapcsolatokat ápolja, fejleszti: találkozókat szervez, személyes találkozókon és egyeztetéseken vesz részt, az ezzel kapcsolatos adminisztrációt elvégzi
 • kidolgozott stratégia mentén a projekt-együttműködések lehetőségeit feltárja, kutatásokat és elemzéseket végez
 • az ügyvezető igazgató által jóváhagyott stratégiák mentén előkészíti és kidolgozza a szükséges ajánlati sablonokat
 • ellenőrzi a szervezet kimenő anyagait, módosításokat hajt végre és javaslatokat tesz a megjelenésekre vonatkozóan;
 • sajtó és egyéb események, rendezvények szervezésében aktívan közreműködik;
 • előkészíti, megírja és szerkeszti a megjelenő, kimenő sajtóanyagokat brosúrákat, kiadványokat
 • az eseményekhez kapcsolódó kommunikációs és sajtózási feladatokat a tervek alapján végrehajtja, folyamatosan javaslatot tesz a kommunikációs aktivitásokra
 • sajtófigyelés, adatgyűjtés

 Elvárások:

 • Egyetemi vagy főiskolai szakirányú végzettség (PR, kommunikáció vagy marketing szakirány)
 • Minimum 2 éves releváns szakmai tapasztalat
 • Aktív, tárgyalóképes angol nyelvismeret – szóban és írásban egyaránt
 • Excel, PowerPoint, Word magas szintű ismerete
 • Kreativitás, önállóság és határozott fellépés
 • Kiváló kommunikációs és kapcsolatteremtő készség szóban és írásban
 • Kitartó, lelkes, csapatjátékos hozzáállás
 • Teljesítményorientáltság

Előny:

 • Értékesítési tapasztalat
 • Élő sajtókapcsolatok
 • Városkommunikáció, urbanisztika iránti érdeklődés, ismeretek

Munkavégzés helye:
Budapest

Munkavégzés heti óraszáma:
20 óra

Jelentkezési határidő:
2018. május 15.

Jelentkezés az állásra:
Amennyiben az álláslehetőség felkeltette érdeklődését, magyar nyelvű önéletrajzát a pozíció pontos megjelölésével (kérjük, az e-mail tárgya legyen: kommunikációs munkatárs), rövid motivációs levéllel az alábbi email címre várjuk: mut@mut.hu

A párbeszédben álló város: Városkommunikációs Nyári Egyetem a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont (MUTK) szervezésében

Kik és hogyan hallatják hangjukat a városfejlesztések, a városokkal kapcsolatos döntések kapcsán? Hogyan lehet a különböző szereplőket, igényeket, vágyakat és szempontokat összehangolni? Milyen külső és belső kommunikációra van szükség ahhoz, hogy a várost érintő tevékenységünket sikerrel és gördülékenyen tudjuk kivitelezni? Miért fontos megfelelő eszközökkel, megfelelő időben kommunikálni és hogyan döntsük el, mikor mi a megfelelő?

 Kinek hasznos a kurzus?

A nyári egyetem rendezésével a MUTK a településfejlesztésben, -tervezésben, városvezetésben dolgozó vagy érintett választott vezetők, szakemberek, illetve leendő szakemberek, továbbá a más területen dolgozó érdeklődők számára kíván gyakorlatban is használható eszközöket és tudást adni.

Kik az előadóink?

A várostervezésben, városkommunikációban tapasztalt szakembereket kértünk fel előadónak, illetve a tematika kialakításában fő szempontként a gyakorlati példák, esettanulmányok és életszerű helyzetek megvitatását és elemzését tartottuk szem előtt. Az előadókról hamarosan a honlapunkon olvashat bővebben.

Hol és mikor lesz?

Helyszín: a MUTK nagyterme, a 1094 Budapest, Liliom utca 48. szám alatt.

Időpontok: három egymást követő pénteki nap júniusban: június 1., június 8., június 15.

Minden nap 9:30-tól indul a résztvevők érkezésével. Az első előadás 10 órakor kezdődik és várhatóan 17:15-kor zárul a nap.

Milyen előadásokra számíthatok?

A nyári egyetem teljes programja megtekinthető itt: MUTK Városkommunikációs Nyári Egyetem program

Minden nap szerkezete a következő: három 90 perces interaktív előadásblokk és egy 90 perces gyakorlati workshop. Délelőtt és délután 1-1 rövid kávészünet, illetve délben egy közös ebéd (a részvételi díj ezek költségét tartalmazza).

Hogyan regisztrálhatok?

A regisztrációt online, ezen a linken lehet megtenni május 15-ig: regisztráció

A nyári egyetem részvételi díja: 63.000 Ft+áfa, ami tartalmazza a részvételt mindhárom napon, frissítőket, az ebédet, illetve az előadások anyagait. MUT tagok számára 20% kedvezményt tudunk biztosítani, így érvényes tagsággal a Nyári Egyetem díja: 50.400 Ft+áfa. A regisztráció kizárólag akkor érvényes, ha a részvételi díj megérkezett a MUTK számlájára. A MUTK a programváltozás jogát fenntartja. A Nyári Egyetem legalább 20 fő érvényes jelentkezése esetén kerül megrendezésre.

A részvételi díjat kérjük a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont NKft. 11709002-20603557 számú OTP bankszámlájára átutalni, a részvétel a befizetett díj megérkezésével lesz végleges.

Várjuk regisztrációját!

További felmerülő kérdés esetén keresse: Bartók Katalint, +36 1 215 5794 vagy  k.bartok(kukac)mut.hu

DANUrB partner-találkozó és workshop, Pozsony, 2018. március 1-3.

A DANUrB-projekttel kapcsolatos további információkért kérjük, látogassa meg a http://www.interreg-danube.eu/danurb honlapot.

A találkozón bemutatott prospektus magyar változata készülőben, az angol változat elérhető itt: https://issuu.com/danurb.

A találkozó összefoglalója

Az Európai Unió által társfinanszírozott DANUrB projekt maga mögött tudja megvalósításának első évét. A résztvevő partnerek ezért ismét találkoztak, hogy számot adjanak a projekt eddigi menetéről, áttekintsék az elért eredményeket és meghatározzák a hátralevő feladatokat. A workshoppal egybekötött partner-találkozóra március 1-3. között került sor Pozsonyban, a házigazda Szlovák Műszaki Egyetem Építészeti Karának szervezésében.

Kádár Bálint projektvezető és az építészkar dékánja, Ľubica Vitková köszöntő beszédeit követően Simona Ene, a Duna Transznacionális Együttműködési Program Közös Titkárságának programmenedzsere üdvözölte a résztvevőket. Sok sikert kívánt a program folytatásához és készséggel felajánlotta segítségét a felmerülő problémák esetén.

A találkozó első napja a projekt hét munkacsomagján belül végzett tevékenységek áttekintésével telt. Elsőként a menedzsment és a pénzügy terén végzett munka, majd a projekt egészéhez kapcsolódó kommunikációs stratégia alkalmazása került bemutatásra, részletes statisztikai adatok ismertetése mellett. A projekt első tizenkét hónapja éppúgy tartogatott eredményeket, mint kihívásokat. A résztvevő partnerek összesen 240 belső értekezletet tartottak, 49-szer folytattak megbeszéléseket társult partnerekkel (ASP), 47 stakeholder-találkozót szerveztek, 33 nemzetközi konferencián vettek részt (többek között Kínában, Portugáliában, Görögországban, Svájcban, Magyarországon, Szerbiában, Szlovákiában és Ausztriában), valamint 14 tudományos cikket és ugyanennyi kutatási jelentést írtak.

A WP3 (Kutatási platform), WP4 (Kulturális hálózat) és a WP5 (Térbeli kutatások) munkacsomagok aktuális állásának értékelése nyomán a partnerek megegyeztek a hatékony együttműködés menetét és a projekten belül létrehozandó outputok, így az örökségi és a stakeholder adatlapok, a DANUrB-kötet, a hallgatói munkákat prezentáló katalógusok, a GIS-adatbázis és a vándorkiállítás megvalósítását illetően. A WP6-on belül még részletes kidolgozásra váró DANUrB-stratégia valamennyi partner közreműködésével a többi munkacsomagon belül elért eredményekre fog támaszkodni.

Az előzőeket követően a PocketGuide képviselői a fejlesztés alatt álló, okostelefonos alkalmazásként használandó tematikus DANUrB-túrákról tartottak prezentációt. E szekció érdekes részét képezte a már megvalósult események, kiállítások és foglalkozások, így például a „Kiterjesztett kert” és a „Photovoice” projekt bemutatása. A prezentációkat követően Simona Ene pozitívan értékelte a projekt eddigi lebonyolítását, emellett kiemelte a menedzsment magas minőségét. Felvetette, hogy a projekt képviselői vegyenek részt a Duna Régió Stratégia Éves Fórumán, amelyre 2018. október 17-18-án kerül sor Szófiában, és amelyen a Dunához kapcsolódó stratégiák és események megvalósításának módszertana lesz megvitatva.

Az első nap szakmai programját a projektvezető előadása zárta le, amelyben ismertette a hátralevő időszak alatt esedékes találkozókat. Ezekre 2018. május 6-9. között a szerbiai Újlakon (Ilok), Bácskapalánkán (Bačka Palanka) és Újvidéken (Novi Sad), 2018 szeptemberében a romániai Giurgiu és Calafat, illetve a bulgáriai Vidin és Ruse városokban, 2019 májusában a Duna-deltában, és 2019. június 29-30-án Párkányban és Esztergomban kerül sor.

A találkozó második napja a projekt egyik leendő terméséről, a még fel nem fedezett Duna-menti örökség feltérképezését célzó DANUrB-kötetről szóló megbeszéléssel indult. Ezután a partnerek a kötet tematikus blokkjainak megfelelően három csoportra oszlottak, hogy megvitassák az egyes fejezetek megírása körüli operatív teendőket. A hallgatói workshopok nyomán léttejött munkák, a Párkány/Esztergom, illetve Golubac/Novi Sad városokhoz kapcsolódó intervenció-tervek, valamint a BME hallgatóinak munkái a projekt megvalósítási időszaka alatt külön katalógusokban lesznek publikálva. Az utóbbiak, valamint a DANUrB-kötet grafikai arculata is prezentálásra került. Ezt követően a bécsi műegyetem képviselői a GIS-adatbázis fejlesztésének aktuális állapotáról számoltak be.

A rendezvény alatt a stakeholder- és örökségi adatlapokat prezentáló kiállítás volt látható az pozsonyi építészkar épületének előcsarnokában. Ezek a dokumentumok munkaanyagként szolgálnak, és a Duna mentén található örökség rendszerezéséhez kínálnak hatékony megoldást. A partnerek megegyezése szerint a projekt olyan örökségi elemek felkutatására irányul, amelyek univerzális és autentikus értékkel bírnak, tartalmilag és léptékükben megfelelnek a meglévő értekelési szempontrendszernek, és ezenfelül elősegítik a helyi aktorok bevonását, és ily módon hozzájárulhatnak a helyi közösség életminőségének javításához és a helyi identitás láthatóvá tételéhez. A projekt harmadik periódusának végén valamennyi örökségi adatlap bekerül egy GIS-adatbázisba, a kapcsolódó leírások egy válogatása pedig a PocketGuide által fejlesztett DANUrB-túra alkalmazás részét fogja képezni. A fejlesztők mutattak néhány olyan meglévő példát, amelyek inspirációként szolgálhatnak a leendő alkalmazás kialakításában.

Az utolsó prezentáció a DANUrB-stratégiáról szólt, amely nem annyira a projektben résztvevő partnerek, mint inkább a helyben élő stakeholderek érdekeit hivatott szolgálni. A DANUrB-stratégia a közös tudás hasznosítását célzó dokumentum, amely eszköztárat kínál a partnerek számára a kulturális örökségen alapuló kezdeményezésekhez.
A menedzsment szemszögéből a második nap kiemelten fontos részét képezte az Irányító Bizottság értekezlete, amelyen mintegy 20 munkacsoport-vezető és projekt-menedzser vett részt a projekt menetét megbeszélendő.

A találkozó harmadik és egyben utolsó napja a pozsonyi régió megismerését célzó kirándulással telt. Délelőtt a résztvevők a Szlovák Nemzeti Galéria épületének felújításáról szóló előadásokat hallhattak. Elsőként az intézmény igazgatója, Alexandra Kusá a galéria aktuális terveiről és kommunikációs stratégiájáról tartott prezentációt, majd Pavol Paňák építész ismertette az épület rekonstrukciós projektjét. Bemutatta a megújuló épület látványterveit, új funkcióit, valamint az Óvároshoz és a Dunához való új gyalogos összeköttetését. A közös ebédet követően a résztvevők a Danubiana Meulensteen Art Museum felé vették az irányt, amelynek épülete néhány kilométerre délre a belvárostól, a Duna partján áll. Az itt található kortárs művészeti kiállítás megtekintése zárta a pozsonyi találkozót.

 

Urbanista képzés indul a BME-n 2018 őszén

A BME Urbanisztika Tanszéke az Urbanista Szakirányú Továbbképzés 2016-18-os évfolyamának kifutása után új évfolyamot hirdet 2018. szeptemberi indulással.

A képzés négy féléven keresztül az urbanisztika legfontosabb témaköreit havonta egy-egy háromnapos tematikus konferencia formájában tárgyalja. Konferenciáinkon a Tanszék munkatársai mellett a szakma legelismertebb szakemberei tartanak előadásokat. Különleges figyelmet szentelünk a településrendezés témakörének, amelyet két elméleti konferencia mellett egy helyszíni gyakorlat és három félév vezetett gyakorlat mélyít el. A négy intenzív félév szakdolgozattal és államvizsgával zárul.

A képzés helyszíne az Urbanisztika Tanszék, de minden alkalommal igyekszünk helyszíni tapasztalatokat is szerezni, illetve félévenként egy gyakorlatot vidéken tartunk. A képzés tandíja félévenként 190.000 Ft, amihez a vidéki gyakorlatok költségei, várhatóan félévente 30.000 Ft járul.

A tanfolyamra építészmérnök, építő¬mérnök, tájépítészmérnök, településmérnök, közlekedésmérnök, környezetvédelmi mérnök szakos egyetemi vagy főiskolai oklevéllel lehet jelentkezni. Ugyancsak várjuk a településtervezésben-településfejlesztésben dolgozó geográfus, jogász, közgazdász, szociológus kollégákat.

Jelentkezés 2018. június 30-ig a BME Központi Tanulmányi Hivatalánál önéletrajzzal, diplomamásolattal és a honlapról letöltendő, kitöltött adatlappal (http://www.kth.bme.hu/urlap).

Előzetes menetrend és tematika: itt

További információk: a tanszék honlapján: www.urb.bme.hu
illetve a képzés vezetőjénél: Szabó Julianna PhD
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. II. 93.
tel: (+36 1) 463-3847
email: szabojuliannaphd(kukac)gmail.com

Minden magyar városban fog lakni?

link

Minden magyar városban fog lakni? Interjú Kocsis János Balázs városszociológussal

Az ország lakossága csökken, Budapest és vonzáskörzete viszont stabilan 2,5 milliós. Újra erősödik a gyermekes családok kiköltözése az agglomerációba. A belvárost pedig új, fiatal lakók lepik el, és megjelentek az ultragazdagok. Hová költöznek a magas státuszúak? Mi a megoldás a pesti bulinegyedben? Mely vidéki városoknak megy jól? Hogyan lehetne megmenteni a falvakat? A népességmozgás trendjeiről és okairól beszélgettünk a téma elismert kutatójával, Kocsis János Balázzsal, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem docensével.

Ilyen trend jellegű mozgásokat lát Budapesten és környékén?

Régi megfigyelés, hogy gazdasági visszaesés idején többen költöznek vissza az agglomerációból, míg konjunkturális időszakban a kiköltözés erősödik. 2005–’15 között a belső kerületek népessége nőtt. Erős kereslet jelent meg olyan új ingatlanberuházásoknál, mint a XI. kerületi Prielle Kornélia utca környéke, Ferencváros középső része vagy a XIII. kerület, de ez megfigyelhető a Nagykörút környékének egyéb területein is. Főként közepesen tehetősebb családok jöttek ide, akik drágállták az agglomerációs élet árát: a több autót, a hosszas utazást, az indulási idő rugalmatlanságát és a szolgáltatások gyakran nehéz elérhetőségét.

Az utóbbi két évben az ingatlanárak robbanásával és a gazdaság erősödésével fordult a trend. A népesség növekedése megállt a belső kerületekben, a 30–40 év körüli kisgyermekesek újra kezdenek kiköltözni.

Hol találnak õk új otthonra?

Az északnyugati övezetbe – mint például Törökbálint, Érd északi része, Telki, Budakeszi, Nagy­kovácsi, Üröm, Pilisborosjenő – jellemzően a magas társadalmi státuszúak költöznek, illetve laknak. A Duna másik oldalára, az M4-esig bezárólag nagyrészt a középosztály költözik ki – ilyen Dunakeszi, Veresegyház, Gödöllő és környéke. Érdtől délre Monorig pedig alacsonyabb státuszúak. Ám minden településen található olyan falu- vagy városrész, ami alaposan ellentmond ennek a felosztásnak. Ellentétben az Egyesült Államokkal, ahol sokkal homogénebbek a városnegyedek, a külvárosok. Budapest esetén jellemző, hogy elsősorban a magas státuszúak különülnek el, míg az alacsony státuszúak sokkal inkább szétszórtan helyezkednek el. Tipikus még az is, hogy a családok korábbi budapesti lakhelyükhöz közeli agglomerációs települést választanak.

Kik váltanak a fõváros belsõbb kerületeibe?

Főleg a fiatalok. Az utóbbi húsz évben tömegessé vált a felsőoktatás, a hallgatók fele pedig Budapesten tanul. A főváros egyre inkább magához szívja ezt a réteget vidékről. A magas albérletárak miatt a szülők és a külföldi hallgatók inkább vásárolnak, ami nagy keresletet jelent a központtól nem távoli, egyetemekhez közeli kis lakások iránt.

Ráadásul a korábbi évtizedekkel ellentétben a jól kereső, friss diplomás fiatalok sem alapítanak családot 5–10 évig. Ők is a városmagban akarnak élni, ahol minden szolgáltatás – például boltok, szórakozóhely, kávézó, fitneszterem – karnyújtásnyira található.

Jellemző még a családjukkal az agglomerációban felnőtt fiatalok visszaköltözése a városmagba, valamint a válás utáni visszatérés is.

Új trendnek számít a gazdagok beköltözése a pesti belvárosba: ők megengedhetik maguknak, hogy egyszerre élvezzék a nagy lakás és a belváros előnyeit. Például több, egymás mellett levő lakást vásárolnak, és saját igényeik szerint átalakítják, egybenyitják. Így könnyen lesz 200 négyzetméteres otthonuk.

Budapest belvárosa turisztikai központ lett, ami nem kevés feszültséget kelt az ott lakók és a vendéglátósok között.

Európa legtöbb nagyvárosa is ezzel a jelenséggel küzd. Budapest pedig izgalmas, olcsó és laza hely. A turisták egyre nagyobb része fiatal, és az eredetiséget keresi. Nem az egyenhotelt, hanem például a gangos bérházat, ahol a helyiek élnek. A nyugatiak egy része a szocialista feelingre is kíváncsi. Kijevbe vagy Minszkbe már fél elmenni, de a pesti belvárostól pár metrómegállóra már láthat hasonlót. A keleti turisták pedig a nyugatot keresik, és abból is kapnak valamit.

Hiányoznak viszont a kicsit korosabb, tehetõs, kultúrafogyasztó turisták, akik inkább Bécset választják. Célközönségként õk is fel-felbukkannak idõnként a turisztikafejlesztés döntéshozóinál.

Az egykori birodalmi főváros kulturális javakban és eseményekben mindig előttünk jár. Ráadásul relatíve olcsón ki tudja szolgálni ennek a rétegnek az igényeit. Ennek oka, hogy a turisták által igényelt szolgáltatások iránt – mint a csúcsminőségű étterem, szállás, kulturális programok – az alapkeresletet a helyiek biztosítják. Budapest is képes erre, de drágábban. Kizárólag arra nem lehet építeni szolgáltatásokat, hogy „majd úgyis jönnek a külföldiek”. Budapestnek mások az erényei.

Lassan védjegy lesz a romkocsma. Hogyan robbantak be?

Húsz évvel ezelőtt egy fiatal, kreatív, jó kapcsolati hálóval rendelkező egyetemista réteg felfedezte, hogy Pest belvárosa – Terézváros, Erzsébetváros, Ferencváros – gyakorlatilag kiürült. Idősek lakják, sok az üres ingatlan. Úgy nyitották az első ilyen egységeket, hogy még bútorra sem volt pénzük. A helyi keresletre alapoztak, például a korábbi népszerű, fiatalos szórakozóhelyek közönségére, akiket oda is csábítottak. 2007–2008 környékén a nagyobb tőkével bíró vendéglátás meglátta az ebben rejlő potenciált, azt, hogy ez érdekes lehet a fiatal, külföldi turisták számára. Az itt tanuló külhoni diákok és az első utazók pedig hírét vitték ennek.

Február 18-án népszavazás lesz a VII. kerületben a bulinegyed jövõjérõl. Vajon mi lehet a megoldás a lakók és a vendéglátósok vitájában?

Nem hiszem, hogy erőből kellene ezt megoldani. A lakók érdeke a csend, a szolgáltatóké pedig a profit. Olyan kompromisszumra kell jutni, amiben mindkét fél kicsit győztesnek érzi magát. Megoldás lehet, hogy a befektető visszaforgatja a nyeresége egy részét helyi fejlesztésekbe, aminek a lakók közvetlen hasznát látják. Ilyen például az épületek ablakcseréje, hozzájárulás a külső vakolat felújításához, takarítószolgálat fenntartása vagy nagyobb rész vállalása a közös költségekből. A kerület vezetésének kettős az érdeke: legyen elégedett a lakosság és maradjon vonzó a kerület – termeljen pénzt, amiből a fejlesztéseket lehet finanszírozni.

Mennyire jellemzõ ma a nyugdíjasok kiköltözése a bel­városból?

Nem tömeges, de megfigyelhető. Akinek van pénze, az a nyugalmasabb, egészségesebb élet reményében hagyja ott a várost. A kevésbé tehetősek a jobban kontrollálható költségek miatt – fával fűtenek, a kertben termelnek zöldséget, gyümölcsöt, alacsonyabbak az adók. Akadnak olyan nyugdíjasok is, akik belvárosi lakásuk árából gyermekeiket, unokáikat segítik ingatlanhoz jutni, és például egy Buda környéki, zártkertes övezetben folytatják. Viszont az is látszik, hogy az agglomerációba korábban kiköltözöttek a nyugdíjas éveikre visszatérnek az – akár el sem adott – eredeti lakásukba. A belső részeken sokkal könnyebben, gyalogosan elérhetőek a szolgáltatások, ami számukra prioritássá válhat.

Szociológiailag az egyik legnagyobb változás a Corvin- negyedben volt megfigyelhetõ.

Jelentősen kicserélődött a lakosság. A szegényebb rétegek a város kevésbé központi részeire, Csepelre és a délkelet-pesti agglomerációba költöztek. Míg az új lakásokat fiatalok vásárolták meg – például külföldi egyetemisták és jól keresők. 2002 körül szkeptikus voltam, mennyire lesz kapós ez a környék. Valójában már a tervezőasztalról elkeltek az ingatlanok. A fiatal vásárlóknak nem volt szempont a negyed híre, a környező utcák képe. Őket elsősorban a jó elhelyezkedés, a közlekedés és a szolgáltatások érdekelték.

Lát-e változásokat a lakóhely–munkahely közötti mozgásokban?

A kiköltöző, Budapesten dolgozó családok továbbra is a belső kerületekbe járnak be. Egyre több cég helyezi ki az irodai háttértevékenységét agglomerációs telephelyre, ahol rengeteg kereskedelmi egység is működik. Biatorbágy, Törökbálint, Budaörs már nettó munkaerő-igénylő, azaz több az állás, mint a munkaképes lakos. Ide Budapestről járnak ki az emberek, jellemzően átlag alatt fizető pozíciókba. Megfigyelhető még egy haránt irányú mozgás is, főleg az M0-s autóúton, például Dunaharaszti–Érd vonalában. A tömegközlekedési hálózat azonban annyira sugaras, hogy ez az ingázás csak saját autóval valósítható meg.

Átalakíthatja a munka változó világa a lakóhely megválasztását? Egyre több a szabadúszó, a szellemi projektmunkás, a rugalmas munkarendben, részben otthonról dolgozó ember.

Valóban terjed a helyfüggetlen munkaforma – ezt elsősorban a magasan képzetteknél érzékelem: építészek, informatikusok, kreatív szakmákat űzők körében. Ők olyan helyre költöznek, ahol a nagyvárosi szolgáltatásokat erős kompromisszumokkal igénybe tudják venni, de hetente legalább egyszer fennakadások nélkül be tudnak jutni Budapestre. Fontos számukra, hogy presztízse legyen a helynek. Ilyen például a Dunakanyar és a Balaton. Jellemző még erre a rétegre, hogy időnként kell neki a közösség, az impulzus, az inspiráció, amihez egy Bükkben fekvő kis faluban nem juthat hozzá.

Vácot emlegetik olyan „titkos” helynek, amely ideális a vonatos ingázásra és alacsonyak a lakásárak. Fél óra alatt elérhetõ a Nyugati pályaudvar, ott a Dunakanyar és a Börzsöny. A másik ilyen területnek a Velencei-tó környékét mondják, ahonnan Kelenföldre vagy a Délibe lehet gyorsan bejutni.

Látni rá példát, de tömegessé szerintem nem válik. Akkor jó, ha jön a vonat, ha a vasútállomás mellett lakunk, és ha a budapesti megállóhely közelében dolgozunk. Akinek a nem létező tarifaközösség miatt külön pénz eljutni az állomásra, majd a városban újabb bérlet, jegy kell, annak drága a bejárás. Továbbá a legtöbb munkahelyen elvárt a pontos érkezés, amit a késéseket gyakran összehozó vasúttal nehéz betartani. Ha a megállótól távoli munkahelyünk lesz, vagy számos átszállásra van szükség – célzok itt a (korábban említett) hiányzó haránt irányú vonalak hiányára –, akkor már autót is fent kell tartani.

Beszéljünk az ország többi részérõl is. Melyek a prosperáló települések?

A Sopron–Győr–Tatabánya–Budapest–Kecskemét–Szeged-vonalon és annak 50 kilométeres sávjában kedvező folyamatok zajlanak a nagyobb városokban: gazdaságilag fejlődnek, a lakosságszám stabil. Akad még néhány ilyen folt. Például Debrecen és Nyíregyháza jól sáfárkodik a sajátosságaival. Ezen túl vannak némi meglepetést okozó városok – például Mátészalka, Ajka –, amelyek kisebb mértékben ugyan, de a környékük adottságaihoz képest jól működnek és őrzik súlyukat. Bár a sikeres településekről többen Budapestre vagy külföldre távoznak, ezt a falvakból beköltözéssel, új munkavállalókkal pótolják. Ám a falvak és a kisvárosok bajban vannak. A legnagyobb probléma az értelmiség eltűnése.

Kitörési pont lehet a falusi turizmus?

Igen, de csak akkor, ha a településen megvan ehhez a tudáskészlet, a megfelelő attitűd a lakosok részéről, és az élmények, látványosságok. A mostani turista minden nap új impulzust akar, amit például Ausztria remekül ki tud szolgálni. Nem elég egy ügyes fazekas egy faluban, a helyieknek tudni kell bánni a turistákkal. Olyan apróságok is számítanak, hogy reggel 7-kor ne nyírjunk füvet, köszönjünk az odalátogatóknak, a vendégházak tiszták legyenek. Ha nincs elég látványosság, akkor többet kell teremteni.

Mennyiben változtathat a nyugat-európai nyugdíjasok betelepülése?

Ők olyan helyen vetik meg a lábukat, ahol már van „előőrs”. A többiek, főleg a baráti kör követi őket. Számukra más a fontos, mint egy helybelinek, mert nagyobb a költségvetésük. Nem zavarja őket, hogy nincs helyben bolt, étterem, fürdő, mert autóval elmennek akár 40–50 kilométerre. Fontos szempont viszont a közösségi tér. Például Balatonmáriafürdőn a német közösség zenekart hozott létre, és kéthetente találkoznak a közösségi házban.

Mi lehet akkor a kulcsa a falvak túlélésének?

Pozitív identitás és jövőkép. A jövőképnek viszont reálisnak, a helyi adottságokhoz igazodónak kell lennie. Ha nem ért senki a falusi turizmushoz, akkor más profilt kell kialakítani. Szükséges egy helyi integráló közösség is, amely gondolkodik a település jövőjéről, rendezvényeket tart, keresi a kapcsolatot az ott élőkkel. Nagy érvágás, hogy sok helyről eltűntek az óvodák, iskolák, ahol pedig maradtak, oda máshonnan járnak tanítani.

Két modellt látok. Az egyik az, hogy a település egy gazdaságilag jól működő egységes térbe integrálódik, agglomerációs jegyekkel. Ilyen például Győr környéke Lébénytől Pannonhalmáig. A másik út valamilyen helybeli termékekre építő mezőgazdasági, turisztikai profil. Erre az Őrségben, a Göcsejben, a Balaton-felvidéken akadnak ígéretes próbálkozások.

Karácsony Zoltán

Haszon magazin 2018/2. szám

Légy része a zöld átalakulásnak!

Lépj be a Nature4Cities közösségbe!

A Nature4Cities egy Horizon 2020 EU-támogatott Kutatási és Innovációs projekt, ami átfogó referenciaplatformot alkot a természetalapú megoldások számára (Nature Based Solutions, NBS), technikai megoldásokat, módszereket és eszközöket kínálva, amik képessé teszik a várostervezést döntéshozásra. Ez segít megszólítani a kortárs környezeti, társadalmi és gazdasági kihívásokat, amikkel az európai városoknak szembesülniük kell.

Visszahozzuk a természetet az innovációba, tervezésbe és megvalósításközpontú gondolkodásba. Ez az új technikai és kormányzati megközelítés városlakók, kutatók, döntéshozók és ipari vezetők által vezetett kollaboratív modelleket idéz elő, kiaknázva a közös alkotás folyamatát és megosztva a legjobb gyakorlatokat. Légy része a zöld átalakulásnak! bővebben…