Szkordilisz Flóra

ügyvezető igazgató

Telefon: +36 20 971 6556

„Kutatási környezetből érkezve különösen inspiráló számomra, hogy az energia- és klímatudatos városfejlesztés gyakorlati megvalósulásért dolgozhatok.”

Flóra 2015 októbere óta dolgozik projekt koordinátorként a Tudásközpontban, ám ismeretsége a csapattal már korábbra datálódik. 2013 ősze óta tagja a Városklíma Műhelynek, és külső szakértőként több ízben is részt vett a MUTK projektjeiben. Jelenleg fő feladata a cég kutatási tevékenységének szervezése, valamint az energiatudatos térség- és településtervezés módszereit feltáró és gyakorlatba ültető SPECIAL IEE projekt koordinálása. Emellett részt vesz a stratégiai tervezési munkákban, Fenntartható Energia Akcióprogramok (SEAP) készítésében.

Flóra 2012-ben szerzett építészmérnöki diplomát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Ezt követően a BME Gazdaság- és Szervezéstudományi Doktori Iskola hallgatójaként elsősorban energetikai és városklimatológiai kutatásokban vett részt, és emellett oktatói tapasztalatra is szert tett. Kutatása a városklíma kérdései köré koncentrálódik: a zöld infrastruktúra energetikai és városi hőszigetet csökkentő hatásait vizsgálja. 2013-ban és 2014-ben ösztöndíjasként a zürichi ETH (Svájci Műszaki Egyetem) Fenntartható Építés Tanszékén kutatott. Kutatásait sikerrel publikálja nemzetközi folyóiratokban, konferenciákon. Munkájában az motiválja, hogy elősegítse a legfrissebb kutatási eredmények gyakorlatba ültetését, és klíma-adaptív várostervezés széleskörű elterjesztését Magyarországon.