Pályázatok

Nemzetközi pályázatok

Közvetlen EU-s támogatások keretében, más tagországok szakértőivel együttműködve közösen kutatjuk és tárjuk fel azokat a módszereket és gyakorlatokat, amelyek megoldást nyújtanak az aktuális problémákra. Az eredményeket széles körű, sokféle eszközzel történő kommunikációval tesszük elérhetővé az érintettek részére.

Továbbá más szervezetek EU-s projektjeiben külső szakértőként is vállalunk speciális, a városkutatással, tervezéssel összefüggő feladatokat, legyen szó kutatásról, stratégiakészítésről, disszeminációról, vagy kommunikációs munkáról, partnerség építési feladatokról.

 

Aktuális

  • NATURE4CITIES – HORIZON2020

2016 november 1-jén elindult a Nature4Cities H2020-as projekt, amiben a MUTK is nagy szerepet vállal. A projekt jól alkalmazható természetközeli megoldásokat kíván kidolgozni és modellezni a városok renaturálásához, azaz „visszatermészetesítéséhez”, új, kollaboratív modellek alkalmazásával a tudásterjesztésben és döntés támogatásban. A Tudásközpont a tíz munkacsomagból a városi megoldásokat értékelő 2. munkacsoportnak a vezetőjeként a nagyobb feladatokat vállaló partnerek közé tartozik.

A természetközeli városi megoldások kialakítása és bevezetése Európa-szerte népszerű és folyamatosan fejlődő innovatív kutatási terület, ezért a francia vezető partner mellett további 25 nemzetközi partnerszervezet vesz részt a 2020. október 31-ig tartó projektben. A Nature4Cities a MUTK eddigi legnagyobb volumenű projektje, ezért a Tudásközpont állandó stábja külső szakértőkkel megerősítve vállalkozott a hazai urbanisztika számára is előremutató megoldásokat eredményező munkafolyamatban való részvételre. A projektben magyar részről a MUTK mellett a Szegedi Tudományegyetem klímakutatói vesznek részt, valamint Szeged Önkormányzata, kísérleti mintaterületként. További információ: https://www.nature4cities.eu/

 

Lezárult

  • SPECIAL – IEE

Az EU Intelligent Energy Europe támogatásával megvalósuló nemzetközi projekt célja a várostervezők felkészítése a klímatudatos területi tervezésre. A projektben részt vevő nyolc partnerszervezet olyan közös tananyagot dolgozott ki, melyet a projektben részt vevő sokszorozó szervezetek az adott ország érintett szakemberei (város és település tervezők, energetikusok, közgazdászok) részére kísérleti képzések keretében, testre szabottan adnak tovább. További információ a projektről: http://special-eu.hu/

  • SMEP

2015 márciusában indult el a SMEP (Sustainable municipal energy policy) projekt hat közép-európai ország szervezetének együttműködésével a START Duna Régió Projekt Alap keretében. A projektet a cseh Porsenna non-profit intézmény vezeti és a MUTK mellett szerbhorvátszlovén és osztrák szervezetek vesznek részt a közös munkában. A projekt célja, hogy feltárja az energiatervezés és –menedzsment aktuális helyzetét az önkormányzatoknál, és ennek köszönhetően átfogó képet kapjunk a Duna Régió önkormányzatainak energiával összefüggő tevékenységéről. A projekt fókuszában az ISO 50001 energiairányítási rendszer áll, és hosszú távú cél, hogy az eszközt minél több önkormányzatnál hatásosan alkalmazzák. Ennek érdekében a SMEP projekt keretében összegyűjtött tudásanyagot és információt egy nagyobb, jövőbeni projekt keretében használjuk fel az ISO 50001 elterjesztése és testreszabott, önkormányzati alkalmazása érdekében. Mindez hosszú távon hozzájárul az EU 2020 célkitűzéseihez; az energiahatékonyság növeléséhez és a szén-dioxid kibocsájtás csökkentéséhez.

  • ENSURE – CE

Az EU Central Europe Programja keretében öt ország szakértőinek együttműködésével megvalósuló projekt során az energiahatékony városfejlesztés szabályozási, városfejlesztési és pénzügyi kereteinek feltérképezésében vettünk részt, és kísérleti projektként elkészítettük Óbuda fenntartható Energia Akciótervét is. További információ: www.ensure-project.eu

  • UHI – CE

Az EU CE támogatásával megvalósuló nemzetközi kutatási projekt célja a klímatudatos közterületi tervezés módszereinek feltárása és kipróbálása volt, nyolc ország klímakutatóinak az együttműködésével. A Tudásközpont feladata a hazai kísérleti terület, a Millenáris park mintegy fél négyzetkilométeres térsége közterületeinek klímatudatos kísérleti tervezése és számítógépes értékelése volt. A hazai közterületi tervezést új alapokra helyező kutatás a projekt lezárása után, különféle egyetemi hallgatói gyakorlatok formájában folytatódik. További információ a projektről: http://eu-uhi.eu/

  • ReTiNA – SEE

Az EU South-East Europe Programja keretében a rozsdaövezetek megújításának feltételrendszerét feltáró, a Csepeli Önkormányzat vezetésével nemzetközi partnerségben megvalósuló projekt során projektfejlesztési, tervezési, jogi és pénzügyi tanácsadással, illetve a záródokumentum ajánlásainak megfogalmazásával vettünk részt. A projekt eredményei az Önkormányzat által elfogadott, a Csepel Művek területére általunk kidolgozott akciótervben is hasznosultak. További információ: www.retinasee.eu

  • EUROPAN

Az EUROPAN Nemzetközi Építészeti, Városépítészeti és Tájépítészeti Pályázat a fiatal – 40 év alatti – építészek, városépítészek, tájtervezők legnagyobb európai seregszemléje, – mind a pályázók számát, mind a pályázat elismertségét tekintve, – mely jelentős számban vezet megbízásokhoz is.

Az EUROPAN célja az, hogy támogassa a kontinens fiatal építészeit, városrendezőit és tájépítészeit abban, hogy módjuk legyen elképzeléseik megvalósítására olyan stratégiai területeken, melyeket az önkormányzatok, illetve különféle a programmal kapcsolatba kerülő fejlesztő cégek jelölnek ki városainkban. A pályázat célja ugyanakkor az is, hogy kapcsolatot teremtsen az építészeti és városépítészeti léptékek között, melynek megfelelően külön munkarészekben kell foglalkozni a városi kontextus értelmezésével és az építészeti beavatkozás közvetlen környezetével is. Bővebb információ: http://www.europan-hungary.hu/