Forrásszervezés

Pályázatírás

Közvetlen EU-s támogatások keretében, más tagországok szakértőivel együttműködve közösen kutatjuk és tárjuk fel azokat a módszereket és gyakorlatokat, amelyek megoldást nyújtanak az aktuális problémákra. Az eredményeket széles körű, sokféle eszközzel történő kommunikációval tesszük elérhetővé az érintettek részére.
Más szervezetek EU-s projektjeiben külső szakértőként is vállalunk speciális, a városkutatással, tervezéssel összefüggő feladatokat, legyen szó kutatásról, stratégiakészítésről, disszeminációról, vagy kommunikációs munkáról, partnerség építési feladatokról.
Projektjeink megvalósítása érdekében folyamatosan keressük a hazai és nemzetközi pályázati lehetőségeket, emellett hazai és nemzetközi partnereinkkel együttműködve több eredményes projektet nyújtottunk be és valósítottunk meg. Több éves tapasztalatunknak és folyamatos stabil pénzügyi helyzetünknek köszönhetően cégünk profiljába illő, külsős projektek fejlesztését is vállaljuk, és ehhez kapcsolódóan biztosítjuk a pályázati források felkutatását, a szükséges dokumentáció összeállítását és a projektmenedzsmentet.

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAM

A népszerűen ciklusprogramnak keresztelt dokumentum kiválóan alkalmas arra, hogy megfelelő szakmai közreműködéssel a dinamikus, sokszereplős településfejlesztés kulcsdokumentumává váljon. Ennek az a feltétele, hogy minél több központot olyan módon fejlesszünk, hogy azok sokféle, az önkormányzat számára támogató magánberuházást generáljanak.

KAPCSOLATÉPÍTÉS ÉS BEFEKTETÉS-ÖSZTÖNZÉS

A partnerség-építés cégünk tevékenységeinek egyik fontos bázisát képezi. A hatékony kapcsolati háló megléte a megfelelő kommunikációs munka és az együttműködések, partnerségek meglétének eredménye. A szereplők közötti kapcsolattartásban és a közöttük létrejövő kommunikációs munkában tudunk segítséget nyújtani megbízóinknak.
Az együttműködések, partnerségek létrehozása, és az erre irányuló kommunikációs munka a települések és térségek sokszereplős fejlesztésének egyik legfontosabb, biztató eredményekkel rendelkező területe. Az Európai Unió kulcsszerepet szán kommunikációs, együttműködéseket támogató tevékenységeknek, így az Unió által finanszírozott projektek és programok sikeres megvalósításához elengedhetetlen a fejlesztési és partnerségi kommunikációs munka, illetve az ennek során létrejövő kapcsolati háló. Gyakorlott kommunikációs és partnerkapcsolati csapatunknak köszönhetően önálló tevékenységként is vállalunk partnerség-építést és tervezési kommunikációt.

GAZDASÁGTUDATOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS

A helyi gazdaságfejlesztés, illetve az önkormányzat bevételnövelő gazdálkodása a törvényben foglaltaknak megfelelő stratégiai gondolkodást, tervet igényel. Ez a különféle működési és fenntartási kiadások mellett a tervezett fejlesztési kiadásokat legalább részben olyan beavatkozásokra irányozza elő, amelyek – a magántőke munkahelyteremtő beruházásainak, szerepvállalásának vonzásával – közvetlenül és közvetve is tartósan növelik az önkormányzat bevételeit, illetve fenntartható megtakarításokat eredményeznek a költségvetésben.

TURIZMUSFEJLESZTÉSI TERV

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerint az adott térség értékeinek hasznosítását célozza és nem tud kiterjedni azokra a fejlesztésekre, jelentősebb beruházásokra, amelyek túlnőve az eseménymarketingen, a látogatószám vagy a tartózkodási idő lényeges növekedését eredményeznék. Ezt a hiányt pótolja a turisztikai desztináció területek fejlesztésének tervezése, amely térségi kitekintéssel, a magasabb költést eredményező viszonyokhoz szükséges beruházások számbavételét, azok ütemezését, finanszírozását és a szervezeti változások felvázolását jelenti.

Városmegújítás

Üzletutca projektek tervezése és szervezése

A fővárosi kerületközpontok, üzletutcaként létrehozott főútvonalak jelentősebb része a bevásárlóközpontok térnyerése okán olyan lefelé tartó spirálba került, amelynek megállítása tudatos beavatkozások összehangolt sorozatát igényli a közhatalom és a kiskereskedők, ingatlanberuházók szervezett együttműködésével. A kedvezőtlen folyamatok megfordítása olyan Üzletutcafejlesztési Program beindításával lehetséges, amely az Önkormányzat és az érintett kiskereskedők, ingatlantulajdonosok és érdekképviseleteik együttműködésével megvalósuló gazdaságfejlesztési akcióként ismét versenyképessé teszi a kerületközpontokat, üzletutcákat. Az Üzletutcafejlesztési Program célja, hogy a belvárosi, városközponti kiskereskedelem szerkezete, működése versenyképes lehessen a bevásárlóközpontokéval, így a városközpont üzleteinek színvonala, értéke, jövedelmezősége is közelítse, vagy hagyja le a bevásárlóközpontokét.

ROZSDAÖVEZETI REHABILITÁCIÓS TERV

ÖRÖKSÉGGAZDÁLKODÁSI TERV

Az örökséggazdálkodás túllép a műemlékek helyreállítási módszerein, és azt tervezi meg, hogy hogyan lehetséges az értékes örökségelemek vonzerejét felhasználva olyan beruházásokat, munkahelyteremtő magánbefektetéseket létrehozni, amelyek forrást teremtenek egy adott attrakció fenntartható megújítására, valamint a helyi adóbevételek és a foglalkoztatás növelésére is.

LAKÓTELEP-REHABILITÁCIÓS TERV

LAKÓTERÜLET-REHABILITÁCIÓS TERV

A városrehabilitációs tervezés olyan akcióterületek tervezését jelenti, amelyek alkalmasak a magántőke szerepvállalásával való megújulásra. Az ilyen tervek nemcsak a műszaki megoldást, hanem a beruházások megvalósításhoz szükséges szervezeti és pénzügyi kereteket is előirányozzák.

Kommunikáció

LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL SZERVEZÉS (PARTICIPÁCIÓ)

A településfejlesztési projektek elengedhetetlen velejárója az integrált, hatékony kommunikáció, melynek a stratégiailag megalapozott kommunikációtervezés az előfeltétele. Kommunikációs tervek készítésével, illetve konzultációs lehetőséggel egyaránt hozzájárulunk megrendelőink településfejlesztési projektjeinek sikerességéhez.

BRANDÉPÍTŐ VÁROSKOMMUNIKÁCIÓ

Egy jól működő városnak is, akár egy terméknek, szüksége van arculatra, amivel kommunikál. Az arculat akkor működik jól, ha a város, vagy település imázsát hűen tükrözi, identitását hordozza, és olyan jegyeket képvisel, amelyek megragadják annak egyediségét, ezáltal az arculati elemekről a célközönségek rögtön az adott település jut eszébe. Az egységes arculati koncepció, a város hagyományaira épülő, mindazonáltal modern grafikai megoldások, a felhasználóbarát weblap és a keresőoptimalizálás mind elősegítik, hogy a város identitásának hangsúlyos kommunikációjával minél nagyobb népszerűségre tegyen szert.

TUDÁSMEGOSZTÁS

Évente több alkalommal – különböző keretek közt – szervezünk tudományos és szakmai konferenciákat, workshopokat, szakmai találkozókat, nemzetközi tapasztalatcserékre alkalmas fórumokat. A Magyar Urbanisztikai Társaság éves és egyéb konferenciáinak szervezése mellett innovációs központként egyik legfontosabb feladatunk a sokrétű nemzetközi kapcsolat-építés, illetve a tapasztalatcserékből származó jó példák továbbítása hazai, szakmai képviselők felé, ezért ennek tájékoztatók szervezésével és szakmai esettanulmányi utak, külföldi csoportok számára szakmai programok szervezésével is eleget teszünk. Mindezen tevékenységeinknek köszönhetően az urbanisztika hazai és külföldi gyakorlói szakmai tudásukat megosztva tapasztalataikat kicserélhetik.

Zöldváros-fejlesztés

HELYI KLÍMASTRATÉGIA (KEHOP 1.2.1.)

ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSI TERV

KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM

SECAP

A Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv elkészítésével az adott település nemcsak azért tesz előrelépést, hogy az Európai Unió 2020-as energiastratégiájában foglalt célszámok teljesítését vállalja, hanem része lehet a Polgármesterek Szövetségének (Covenant of Mayors) és különböző (például a JESSICA és az ELENA) pályázati források is megnyílnak előtte. A SECAP tanácsadás és szakértői anyag elkészítése a MUTK fő tevékenységei közé tartozik.

SUMP

A fenntartható városi mobilitás tervezésének Magyarországon még szinte ismeretlen módszertana lehetőséget teremt arra, hogy a környezettudatos közlekedés eszközei az energiahatékonyság fokozását célzó támogatásokból kerüljenek megvalósításra. Ilyen tervek hazánkban eddig nagyrészt a fenntartható energiatervezés keretében kerültek megvalósításra, például Újpesten és Óbudán.